header photo

LOUNSKE.info

Portál pro Louny a okolí

Louny - zprávy, sport


HUSOVY LOUNY: Louny si budou celý rok připomínat Jana Husa

V roce 2015 si město Louny bude připomínat 600. výročí upálení Mistra Jana Husa na celý rok připravilo sérii akcí, na které se podílí Církev československá husitská, lounská knihovna, muzeum a infocentrum. "Aby to občané měli jednodušší, je vždy 6. den v měsíci nějaká akce.

Tyto události doplní další akce mimo pevně stanovené datum. K výročí budou v prodeji i speciální turistické vizitky a speciální turistické razítko – Husovy Louny.

Přehled akcí - Husovy Louny 2015

6. 1. 17.00 Klub(ovna) Luna - Mistr Jan Hus známý i neznámý, představení Daniela Dobiáše a Táni Fišerové. Pořádá Městská knihovna Louny. Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti a mládež – ZUŠ Louny ve spolupráci s CČSH a Kulturní komisí města Louny.

6. 2. 13.00 a 15.00 Městská knihovna Louny – Pohádka o husitech, setkání se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou. Součástí programu bude workshop pro děti. Pořádá Městská knihovna Louny.

19. 2. 17.00 Městská knihovna Louny – Zobrazení M. Jana Husa ve výtvarném umění 15. a 16. st., přednáška Mgr. Mileny Bílkové, Th. D. Pořádá CČSH Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou.

6. 3. 17.00 Městská knihovna Louny – Kostnice a Jan Hus, historicko-geografická přednáška Mgr. Blanky Tomáškové. Pořádá Městské informační centrum ve spolupráci s Městskou knihovnou.

15. 3. 15.00 kostel CČSH Louny – Koncert pro varhany a soprán k poctě M. Jana Husa, vystoupí Jana Marcinková (varhany) a Hana Žárová (soprán). Pořádá CČSH Louny.

6. 4. 16.00 Lounské ulice a husité - tematická procházka po Lounech od kostela sv. Petra, provází Mgr. Blanka Tomášková. Pořádá Městské informační centrum.

12. 4. 16.00 kostel CČSH Louny – Oratorium M. Jan Hus, účinkují Richard Pachman a Dita Hořínková. Pořádá CČSH Louny.

6. 5. 17.00 Městská knihovna Louny – M. Jan Hus: život za Království nebeské, přednáška ThDr. Martina Chadimy, Th. D. Pořádá CČSH Louny ve spolupráci s Městskou knihovnou.

5.-7. 6. Tematický zájezd Po stopách M. Jana Husa I.: Kostnice. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 6. 9.30 - 15.00 Vrchlického divadlo, ZUŠ Louny, kostel CČSH, knihovna, muzeum, velká zasedací síň radnice – Okouzleni klavírem, první ročník klavírního festivalu základních uměleckých škol Ústeckého kraje, navazující na tradici společných klavírních koncertů ZUŠ Louny a Bílina. Součástí festivalu je Lounské dividlo 2015, třetí ročník divadelní přehlídky studentského divadla. Pořádá ZUŠ Louny.

5. 7. 18.00 Pálení hranice na Červeňáku a lampionový průvod do Loun. Součástí je dětský program. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 7. 9.00 – 10.15 kostel CČSH Louny - slavnostní bohoslužba v den výročí Husovy mučednické smrti

10.30 – 11.15 náměstí – pietní akt u Husova pomníku a prezentace sborníku M. Jan Hus a Louny

11.30 – 12.30 kostel CČSH Louny -  koncert chrámového sboru Z písní Jistebnického kancionálu. Pořádá CČSH Louny.

6.-7. 8. Tematický zájezd Po stopách M. Jana Husa II: Kozí Hrádek a Tábor. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 9. 15.00 Oblastní muzeum v Lounech – vernisáž výstavy M. Jan Hus a husitství v našem regionu. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech ve spolupráci se Státním okresním archivem Louny.

19. 9. Tematický zájezd Po stopách M. Jana Husa III: Krakovec. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 10. 17.00 Oblastní muzeum v Lounech – Hus a husitství: český a evropský kontext, přednáška Petra Čorneje. Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

6. 11. 17.00 kostel sv. Petra – komponované čtení a koncert Zpěvy husitských Čech (Abychme hodně pamatovali). Pořádá Oblastní muzeum v Lounech.

 

Husovy Louny 2015

"Třeba jsem vás, nejmilejší, nespatřil očima vnějšíma, nýbrž jen vnitřníma, doslýchám přece o Vaší pevné víře a lásce k Bohu a jeho evangeliu, jak vás sám Spasitel sjednotil u víře, pokoji, lásce a poslouchání slova Božího, takže vaše svornost a jednomyslnost má přede všemi obcemi království Českého přední místo v mém srdci."

Takto se Mistr Jan Hus obracel svým listem asi r. 1410 k obyvatelům Loun. Snad byly právě tehdy položeny základy slavné tradice města, které se stalo jedním z hlavních ohnisek husitství. V roce 1925 postavil „Spolek pro zbudování pomníků mužům o národ český zasloužilým“ Husovi pomník, který po okupaci obnovil místní národní výbor v Lounech 6. července 1947. Tento pomník nesoucí úryvek Husova Listu Lounským na svém podstavci tvoří podnes dominantu lounského náměstí a připomíná všem místním i návštěvníkům města jeho vztah k Janu Husovi.

6. července 2015 uplyne 600 let od Husovy mučednické smrti. Velké výročí je pro církve v naší zemi, ale také pro kulturní a vzdělávací instituce velkou výzvou k tomu, aby byl Hus připomenut s náležitou úctou a vážností, ale zároveň také zpřístupněn širší veřejnosti včetně nejmladší generace přiměřenou formou.

Přesně tento záměr chce naplnit „Přípravná pracovní skupina pro oslavy Husova výročí v r. 2015 v Lounech“. Tato skupina složená z ředitelky Městské knihovny Louny Mgr. Dagmar Kučerové, ředitelky Základní umělecké školy Louny Ing. Jindřišky Riedlové, ředitele Státního okresního archivu Louny PhDr. Jana Mareše, Ph. D., ředitele Oblastního muzea v Lounech PhDr. Jiřího Matyáše a místní farářky Církve československé husitské ThDr. Heleny Smolové, Th. D. se poprvé sešla 9. září, aby projednala základní koncept projektu „Husovy Louny 2015“.

Myšlenka spolupráce několika městských institucí a církve, jež nese odkaz na osobu Mistra Jana Husa přímo ve svém názvu, vzešla z jednání Kulturní komise Městského úřadu Louny v létě 2014 při posuzování dílčích projektů.

Členové „Přípravné pracovní skupiny“ jsou této myšlence nakloněni, neboť jednotlivé instituce budou moci koordinovat svou činnost tak, aby byly tématem Husova výročí osloveny různé skupiny lidí a aby byly jednotlivé programy rozvrženy do celého roku 2015.

Již teď se mohou Lounští těšit na sborník „Mistr Jan Hus a Louny“, který připraví především místní historikové, na sérii tematických přednášek, koncertů, výstav nebo na umělecký přednes Husových listů v kostele sv. Petra. Vyvrcholením husovských oslav bude slavnostní bohoslužba v kostele Církve československé husitské 6. července 2015.

Věříme, že myšlenka spolupráce různých lounských organizací přinese očekávaný výsledek, jímž je především důstojná oslava Husova významného výročí, ale také prohloubení spolupráce mezi organizacemi, které se na přípravách budou podílet.

 

Helena Smolová, farářka NO CČSH Louny

 

<< Zpět na předchozí stránkuSpolujízda LounyJízdomat.cz